Utorak, 28 Prosinac 2021 14:52

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Petlovac

 

Petak, 10 Studeni 2017 02:08

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Petlovac

 

Petak, 29 Prosinac 2017 02:04

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom