Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!
Kliknite na sliku!

Prekogranična regija - gdje rijeke spajaju, a ne razdvajaju

Akronim: Handshake

Naziv projekta: Handshake of Traditions – Common Heritage Tourism Development of Marok and Novi Bezdan

Glavni korisnik: Općina Marok (HU)

Korisnik: Općina Petlovac (HR)

Iznos sredstava EU (projekt): 391.418,00 EUR

Iznos sredstava EU (LB/B dio): 332.705,29 EUR

Početak projekta: 1. svibnja 2020. godine

Kraj projekta: 30. travnja 2022. godine

Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Petlovac i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela

logo menu

OPĆINA PETLOVAC

Rade Končara 31, Petlovac

OIB: 56100739225 / IBAN: HR 4723400091832500006

 
 Djelatno vrijeme sa strankama: ponedjeljak - petak 07:00 - 15:00 sati.
Telefon: 031/747-176  I Email: opcina[@]petlovac.hr