Srijeda, 22 Ožujak 2023 08:18

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. ožujka 2023. godine, za prijam u službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Petlovac, za radno mjesto namještenik – komunalni djelatnik da će se:

  • - prethodna provjera znanja i sposobnosti (pisano testiranje) održati dana 27. ožujka 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Općine Petlovac, na adresi Rade Končara 31, Petlovac
  • - intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti provest će se isti dan, nakon utvrđivanja rezultata pisanog testiranja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA

- Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14) i to članci od 94. do 100.,

https://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

  • - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i to članci od 3 do 6 te članci od 27 do 34

https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj-(regionalnoj)-samoupravi

- Statut Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac br. broj 1/21 i 7/21) i to članci od 1. do 3., te članci od 28. do 34.

https://petlovac.hr/opcina-petlovac/sluzbeni-glasnik-opcine-petlovac/2021

Ponedjeljak, 13 Ožujak 2023 12:15

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni djelatnik

Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. ožujka 2023. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 20. ožujka 2023. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.
Petak, 24 Veljača 2023 08:06

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Općinu Petlovac u 2023. godini

Četvrtak, 16 Veljača 2023 10:13

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava prijavljenih programa udruga Općine Petlovac

Četvrtak, 05 Siječanj 2023 08:09

Godišnji Plan natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Petlovac u 2023. godini

Stranica 1 od 6