Utorak, 11 Siječanj 2022 09:19

Godišnji Plan natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Petlovac u 2022 godini

Srijeda, 10 Ožujak 2021 17:53

Odluka o odobravanju i raspoređivanju financijskih sredstava prijavljenih programa udruga Općine Petlovac

Ponedjeljak, 14 Prosinac 2020 12:49

Godišnji Plan natječaja za sufinanciranje programa i projekata udruga na području Općine Petlovac u 2021 godini

Petak, 21 Veljača 2020 07:42

ODLUKA O ODOBRAVANJU I RASPOREĐIVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA PRIJAVLJENIH PROJEKATA/PROGRAMA UDRUGA OPĆINE PETLOVAC KOJE SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PETLOVAC ZA 2020. GODINU

Stranica 1 od 4