Ponedjeljak, 13 Ožujak 2023 12:15

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalni djelatnik

Općina Petlovac raspisuje Oglas radi prijama u službu na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto namještenik - komunalni djelatnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac.
Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 13. ožujka 2023. godine.
Posljednji dan za podnošenje prijava je 20. ožujka 2023. godine.
Tekst Oglasa nalazi se u prilogu.