Zamjenik općinskog načelnika

 

Dalibor Perin - zamjenik načelnika - Hrvatska seljačka stranka - HSS

Telefon: 031/747-090 Email: nacelnik.zamjenik [@] petlovac.hr

 

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži