Obrazovanje

Na području Općine Petlovac osnovno obrazovanje je organizirano u sklopu matične Osnovne škole «Šećerana» Beli Manastir.

Ovoj Osnovnoj školi pripada Područna škola u B. P. Selu u kojoj se nastava odvija za učenike od I – VIII razreda. U Područnim školama u Petlovcu, Luču i Torjancima nastavu pohađaju učenici I, II, III i IV razreda u kombinaciji. U sastavu Osnovne škole Zmajevac djeluje Područna škola u Novom Bezdanu na mađarskom jeziku, a nastavu pohađaju učenici do VIII. razreda.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži