Utorak, 18 Svi 2021 15:48

Organizacija i realizacija promotivnih manifestacija i programa u svrhu provedbe projekta HANDSHAKE

Općina Petlovac objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Organizacija i realizacija promotivnih manifestacija i programa u svrhu provedbe projekta HANDSHAKE.

Cjeloviti tekst poziva se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 2. lipnja 2021. godine do 12:00 sati.