Srijeda, 12 Kolovoz 2020 12:10

Izgradnja pješačke staze, uređenje zelenih površina i ugradnja komunalne opreme u Petlovcu

Općina Petlovac objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Gradnja pješačke staze, uređenje zelenih površina i ugradnja komunalne opreme. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET sustava.