Srijeda, 12 Kolovoz 2020 11:42

Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Baranjskom Petrovom Selu - Izgradnja plinskog priključka i instalacije grijanja

Općina Petlovac objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Baranjskom Petrovom Selu. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET sustava.