Jednostavna nabava

12 Kol 2020

Izgradnja pješačke staze, uređenje zelenih površina i ugradnja komunalne opreme u Petlovcu

Općina Petlovac objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Gradnja pješačke staze, uređenje zelenih površina i ugradnja komunalne opreme. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET sustava.
12 Kol 2020

Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Baranjskom Petrovom Selu - Izgradnja plinskog priključka i instalacije grijanja

Općina Petlovac objavljuje poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u Baranjskom Petrovom Selu. Cjeloviti tekst poziva i pripadajući prilog (Prilog 1 – Troškovnik) se nalazi u prilogu.

Rok za dostavu ponuda je 26. kolovoza 2020. godine do 12:00 sati. Ponude se dostavljaju isključivo putem AGRONET sustava.

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži