Financijska izvješća 2020

Toggle Naziv Datum
dokument BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 09 2020 Novo
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 09 2020 Novo
pdf Izvještaj o obvezama 01 01 30 09 2020 Novo
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 09 2020 Novo
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Novo
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Novo
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 06 2020
pdf Izvještaj o obvezama 01 01 30 06 2020
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 06 2020
dokument BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 06 2020
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 31 03 2020
pdf Izvještaj o obvezama 01 01 31 03 2020
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 31 03 2020
dokument BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 31 03 2020

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži