Financijska izvješća 2019

Toggle Naziv Datum
dokument 9 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 31 12 2019
spreadsheet 8 FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 31 12 2019
pdf 6 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 01 01 31 12 2019
pdf 7 Izvještaj o obvezama 01 01 31 12 2019
pdf 5 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01 01 31 12 2019
pdf 4 Bilanca na dan 31 12 2019
pdf 3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 31 12 2019
pdf 2 REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf 1 POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
dokument 7 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 09 2019 Popularno
spreadsheet 6 FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 09 2019 Popularno
pdf 5 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 09 2019
pdf 4 Izvještaj o obvezama 01 01 30 09 2019
pdf 3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 09 2019 Popularno
pdf 2 REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
pdf 1 POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
spreadsheet 6 FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 30 06 2019 Popularno
pdf 4 Izvještaj o obvezama 01 01 30 06 2019 Popularno
pdf 5 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 30 06 2019
pdf 3 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 30 06 2019 Popularno

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži