Financijska izvješća 2018

Toggle Naziv Datum
pdf POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Popularno
pdf REFERENTNA STRANICA Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf Bilanca na dan 31 12 2018 Popularno
pdf Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf Izvještaj o obvezama 01 01 31 12 2018 Popularno
spreadsheet FINANCIJSKO IZVJESCE 01 01 31 12 2018 Popularno
pdf BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 01 01 31 12 2018 Popularno
spreadsheet Finacijsko izvješće 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Referentna stranica financijskog izvještaja 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Izvještaj o obvezama 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01-30.09.2018 Popularno
pdf Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 01.01-30.09.2018 Popularno
spreadsheet Financijsko izvješće 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Bilješke uz financijsko izvješće 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Izvještaj o obavezama 01.01.- 31.03.2018. Popularno
pdf Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Referentna stranica financijskog izvještaja 01.01. - 31.03.2018. Popularno
pdf Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 01.01. - 31.03.2018. Popularno

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3
Traži