Učitavanje...

Folder 2018

Prebacivanje Naziv Datum
Dokument PROGRAM Zadovoljavanje potreba socijalno ugroženog stanovništva Općine Petlovac
Dokument PROGRAM Utrošak sredstava šumskog doprinosa
Dokument PROGRAM Ulaganje u razvoj gospodarstva
Dokument PROGRAM Utrošak naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
Dokument PROGRAM Održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Petlovac
Dokument PROGRAM Korištenje sredstava od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta
Dokument PROGRAM Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Petlovac
Dokument PROGRAM Javne potrebe u športu, kulturi i tehničkoj kulturi
Dokument 2 Izmjene i dopune Proračuna
Dokument 2 Izmjene i dopune PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA
pdf Plan razvojnih programa za 2019 s Projekcijama za 2020 i 2021 godinu
pdf Plan Proračuna za 2019 s Projekcijama za 2020 i 2021 godinu
pdf Plan Programa Općine Petlovac za 2019 godinu
pdf BILJEŠKE uz Plan Proračuna za 2019 s Projekcijama za 2020 i 2021 godinu
pdf Plan Odluke o izvršavanju proračuna za 2019 godinu
Dokument Prijedlog Proračuna za 2019 s Projekcijama za 2020 i 2021
pdf Polugodišnje izvršenje Proračuna za 2018 godinu
Dokument 1 IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PETLOVAC ZA 2018 GODINU
Dokument 1 Izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2018 godinu
Dokument Odluka o izvršavanju proračuna za 2018