Utorak, 13 Travanj 2021 11:40

Stambeni krediti s 0,09 % kamata i u Općini Petlovac

Projekt „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“ Osječko-baranjska županija pokrenula je u veljači 2019. godine i do sada je preko njega subvenciju kamate na stambeni kredit koristilo 142 građana, odnosno kupljeno je 75 stanova i 67 kuća.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije bez obzira na godine života, za kupnju stana ili kuće na području Županije, a provodi se subvencioniranjem kamatne stope od 1 postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima Županija zaključi ugovor prvih deset godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina. Najviši iznos kredita koji Županija subvencionira je 500.000,00 kuna, stambeni kredit može biti i veći od toga iznosa, ali razliku financira korisnik kredita.

Uz Županiju, u projekt se uključilo 12 jedinica lokalne samouprave s jednim postotnim poenom subvencije kamate na stambeni kredit (gradovi Osijek, Beli Manastir, Đakovo i Valpovo te općine Bilje, Bizovac, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Magadenovac i Petrijevci), a dana 31. ožujka 2021. godine predsjednik Županijske skupštine dr. sc. Dragan Vulin potpisao je sporazume s još pet općina, među kojima je i Općina Petlovac predstavljena od strane načelnika Milana Kneževića.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Općine Petlovac i radnim odnosom na području Osječko – baranjske županije, bez obzira na godine života, za kupnju kuće na području naše općine. 

Projekt Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva Osječko-baranjska županija provodi u suradnji s poslovnim bankama (Agram banka, Erste&Steiermarkische bank, Hrvatska poštanska banka, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka) te je odlazak u poslovnu banku prvi korak koji korisnici moraju napraviti. Nakon što riješe potrebnu proceduru, njihovi zahtjevi se šalju na područje županije, povjerenstvo odlučuje o njima i svima koji udovoljavaju uvjetima, poput prebivališta i mjesta radnog odnosa na području OBŽ-a te iznosa do 500.000 kuna na koji Županija subvencionira kamatu na rok do deset godina, Županija odobrava subvenciju na kredit.
 
Sve dodatne informacije mogu se pronaći na stranicama OBŽ