Sportske udruge, klubovi i društva

na . Objavljeno u Zajednica

NK “PETLOVAC” Petlovac,

predsjednik: Andrej Zadravec

 

 

NK “DINAMO” B. P. Selo,

predsjednik: Krešimir Kuna

 

NK “LUČ” Luč,

predsjednik: Zoran Školar

 

NK “RADNIK” N. Bezdan,

predsjednik: Zoltan Kovač

 

NK “GRANIČAR” Torjanci,

predsjednik: Zlatko Bošnjak

 

ŠRD “SOM” Petlovac,

predsjednik: Mario Grgan

 

ŠRD “ŠTUKA” B. P. Selo,

predsjednik: Ištvan Ag

 

Stolno-teniski klub “B.P.SELO”,

predsjednik: Zlatko Podnar

 

LD “FAZAN” B. P. Selo,

predsjednik: Zdenko Bognar

 

LD “VIDRA” Luč,

predsjednik: Mihajlo Sekereš

 

ŠRU „GAKOVAC“ N. Bezdan,

predsjednik: Tibor Živić

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Petlovac

Rade Končara 31
31 321 Petlovac

Tel.: 031/747 090 
Fax.: 031/747 060

Imate li pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte na e-mail ili na sljedeće brojeve telefona:

Načelnik: 031/747 090 
Računovodstvo: 031/747 070 
Komunalni redar i pravnik: 031/747 176 
Fax.: 031/747 060

E-mail: opcina@petlovac.hr