Dječji vrtić

na . Objavljeno u Zajednica

U suradnji sa Dječjim vrtićem «Cvrčak» Beli Manastir organiziran je predškolski odgoj, koji se provodi u naselju Petlovac u sklopu Područne škole – mješovita skupina djece. U Vrtiću se provodi primarni šestosatni program predškolskog odgoja i naobrazbe za djecu s područja Općine Petlovac od 3 godine života do polaska u školu s područja Općine Petlovac.

Uvjeti upisa definirani su Mjerilima za upis u dječji vrtić, a participacija roditelja po djetetu iznosi 250,00 kn.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića: od 07,00 do 13,00 sati

Telefon: 031 / 747 – 079

Odgojiteljica: Marija Grgan

Ravnateljica: Ljiljana Tokić

Telefon: 031 / 701 - 318

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Petlovac

Rade Končara 31
31 321 Petlovac

Tel.: 031/747 090 
Fax.: 031/747 060

Imate li pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte na e-mail ili na sljedeće brojeve telefona:

Načelnik: 031/747 090 
Računovodstvo: 031/747 070 
Komunalni redar i pravnik: 031/747 176 
Fax.: 031/747 060

E-mail: opcina@petlovac.hr