Pravni subjekti

na . Objavljeno u Projekti

Na području općine Petlovavc djeluju slijedeći pravni subjekti: 

 

Belje d.d, Industrijska zona 1 – Mece, 31326 Darda

tel: 031/790-100

fax: 031/790-195

MB 3307042

 

ERMOPROMET d.o.o., Novi Bezdan, Srednja 12, 31322 B. P. Selo

tel. 031/746-222, fax: 031/746-092, MB 3479749

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb Uprava šuma Podružnica Osijek

Šumarija Baranjsko Petrovo Selo,

Žido pustara 2, 31322 B. P.  Selo

tel. 031/749-071, fax: 031/747-072

 

Urbana oprema d.o.o, Z. Brkića 9, 31321 Petlovac

vlasnik: Igor Dominić

tel. fax: 031/747-004

MB 3879941

 

PEKARSTVO KADULJA D.O.O.

Vl. Dražen Vuletić

Sv. I. Krstitelja 83 a, 31326 Darda

http://kadulja.gaussdev.com/

 

SOLARMONT d.o.o. Beli Manastir

Imre Nagya 18, 31300 Beli Manastir

http://solarmont.hr/

 

Mavrin d.o.o, R. Končara 36, 31321 Petlovac

vlasnici: Tomas i Vladimir Mavrin

tel. fax: 031/747-270

MB: 2186306

 

SEKEREŠ d.o.o. Luč, V. Nazora 7, 31300 Beli Manastir

vlasnik: Mihajlo Sekereš

tel. fax: 031/726-000

MB: 2114488

 

K.D. BONUM d.o.o.

Kolodvorska 2/A, 31322 B.P.Selo

Vlasnik: Davor Kuna

 

PRODAVAONICA „CRVENA JABUKA“

Vl. Anka Jelić

Vladimira Nazora 88A, Luč, 31300 Beli Manastir

  

SLASTIČARNA DINAMO

Vl. Fadil Faslija

Glavna, 31322 Baranjsko Petrovo Selo

 

KRIS, obrt za veleprodaju

Vl. Kristina Marki

Košut Lajoša 1, Novi Bezdan

 31322 Baranjsko Petrovo Selo

 

FLORIJAN

Dimnjačarske usluge

Vl. Mihajlo Sekereš

Vladimira Nazora 7, Luč, 31300 Beli Manastir

 

STOLARSKI OBRT “ELEMENT”

Vl. Mario Dominić

Josipa Kraša 22, 31321 Petlovac

 tel: 031/ 747 146

 

OPG Stjepan Malović

Nova ulica 8, 31321 Petlovac

Mob: 091/1747-017

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Petlovac

Rade Končara 31
31 321 Petlovac

Tel.: 031/747 090 
Fax.: 031/747 060

Imate li pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte na e-mail ili na sljedeće brojeve telefona:

Načelnik: 031/747 090 
Računovodstvo: 031/747 070 
Komunalni redar i pravnik: 031/747 176 
Fax.: 031/747 060

E-mail: opcina@petlovac.hr