Ustroj

Kao dio geografske cjeline Baranje, Općina Petlovac pripada njenom sjeverozapadnom dijelu. To je prostor koji ujedno pripada širem nizinsko prostoru prirodno – geografske makromorfološke cjeline Panonske nizine, kao dijela geografskog područja Istočne Hrvatske. Područje Općine Petlovac je u okruženju Grada Belog Manastira, na sjeveroistoku, Općine Jagodnjak na jugoistoku, Grada Valpova na jugu, Grada Belišća na jugozapadu i zapadu, dok je sjeverni dio Općine uz državnu granicu prema Republici Mađarskoj. Izgradnja mosta preko rijeke Drave kod Belišća značajno je poboljšala prometnu prohodnost prostora, a izgradnjom buduće autoceste u koridoru Vc područje prostora Općine dobit će kvalitetan pristup na prometnu mrežu europskih autocesta.

Područje Općine Petlovac pripada širem području nizinskog, ravničarskog područja Baranje kao dijela Osječko-baranjske županije, odnosno šire prirodno-geografske cjeline Baranje, smještene na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno u trokutu između rijeka Drave, Dunava i državne granice prema Republici Mađarskoj.

 

Površina

Površinom od 9.314 ha ili 93 km2, Općina Petlovac sudjeluje u površini Osječko-baranjske županije sa 2,2%. Više od polovice prostora Općine čine poljoprivredne površine, točnije 5.475 ha poljoprivredno je zemljište (58,8%), 3.468 ha šumsko zemljište (37,2%).

 

Naselja i stanovništvo

Prema Popisu iz 2011.g. Općina Petlovac danas broji ukupno 2.407 stanovnika u 892 kućanstava, a obuhvaća 9 naselja: Petlovac (712 stanovnika), Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika), Novi Bezdan (306 stanovnika), Luč ( 442 ), Torjanci (267 stanovnika), Novo Nevesinje (63 stanovnika), Širine (58 stanovnika), Zeleno Polje (42 stanovnika) i Sudaraž (-nema stanovnika).

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Petlovac

Rade Končara 31
31 321 Petlovac

Tel.: 031/747 090 
Fax.: 031/747 060

Imate li pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte na e-mail ili na sljedeće brojeve telefona:

Načelnik: 031/747 090 
Računovodstvo: 031/747 070 
Komunalni redar i pravnik: 031/747 176 
Fax.: 031/747 060

E-mail: opcina@petlovac.hr