Financijska izvješća kandidata

pdf IZVJEŠĆE FILIP KOLAR 01.01. - 30. 06. 2018. ( pdf, 92 KB ) (31 preuzimanja)
pdf Filip Kolar 12.06-31.12.2017 ( pdf, 355 KB ) (56 preuzimanja)

NASELJA OPĆINE PETLOVAC

Petlovac (712 stanovnika)

Baranjsko Petrovo Selo (517 stanovnika)

Novi Bezdan (306 stanovnika)

  • 1
  • 2
  • 3