Sufinanciranje školskih udžbenika za šk.god. 2015/2016.

na . Objavljeno u Pozivi

Općina Petlovac sufinancirati će nabavu školskih udžbenika za šk.god. 2015/2016. za sve učenike osnovnih i srednjih škola s područja Općine Petlovac. Nabava udžbenika sufinancirati će se: za učenike od I-IV razreda, u iznosu od 600,00 kn za učenike od V-VIII razreda i za sve učenike srednjih škola u iznosu od 800,00 kn.

Sufinanciranje priključka na vodoopskrbnu mrežu

na . Objavljeno u Pozivi

Na prijedlog općinskog načelnika, na svojoj posljednjoj sjednici Vijeće Općine Petlovac donijelo je Odluku o sufinanciranju priključenja kućanstava na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom. Odluka je donesena s 9 vijećničkih glasova “ZA” i 3 glasa vijećnika HNS-a “PROTIV”. Do sada je naša općina sufinancirala priključak na vodoopskrbnu mrežu iznosom od 200,00 kn, a ovom Odlukom iznos se povećava na 1.000,00 kn. S Baranjskim vodovodom općina će potpisati Ugovor o sufinanciranju, a naši mještani od sredine srpnja u Baranjskom vodovodu moći će podnositi zahtjev za priključkom po novim uvjetima.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3

Javite nam se

Općina Petlovac

Rade Končara 31
31 321 Petlovac

Tel.: 031/747 090 
Fax.: 031/747 060

Imate li pitanja za nas?

Slobodno nas kontaktirajte na e-mail ili na sljedeće brojeve telefona:

Načelnik: 031/747 090 
Računovodstvo: 031/747 070 
Komunalni redar i pravnik: 031/747 176 
Fax.: 031/747 060

E-mail: opcina@petlovac.hr